EnergyCloud GRID

Vysokokapacitní energetické
bloky 0.5MWh -5 MW

Vysokokapacitní energetické bloky jsou ucelené jsou energetické celky s velmi náročnou výkonovou elektronikou a velmi vysokými bateriovými kapacitami.

Výkonovými a kapacitními parametry určeno pro velké podniky či komerční objekty, provozovatele OZE parků či provozovatele distribučních soustav (i lokálních).

Po zanechání kontaktu se na Vás obrátíme
s individuálním prodisktováním Vašich záměrů.

Funkce a vlastnosti

ikona-seda-gear
  • Bateriový systém zajišťuje výkonové vyhlazení a stabilizaci výstupu z jiných zdrojů (fotovoltaika, větrné elektrárny) a zvyšuje tak efektivní využívání těchto typů zařízení jak ve smyslu vlastní spotřeby, tak ve smyslu tzv. časové arbitráže.
  • Dokáže efektivně nahradit ostatní typy zařízení, která slouží k vykrývání energetických špiček nebo jako záložní zdroj elektrické energie v případě výpadku.
  • Může efektivně optimalizovat využití energetické infrastruktury a zároveň poskytnout okamžitou energetickou rezervu.
  • Dále se dokáže zapnout v režimu black start a účinně regulovat frekvenci bez jakéhokoliv zatěžování životního prostředí emisemi, tak jako tomu je u běžných elektráren.
  • Tato vysokokapacitní řešení budou hrát klíčovou roli při rozvoji inteligentních rozvodných sítí (Smart Grid) i jako balancční nástroj stabilizace stávajících sítí.

Využítí

ikona-seda-plug
  • Úplné zajištění vlastní spotřeby s využitím solárních a jiných technologií.
  • Posílení odebíraného výkonu při rozběhu velkých strojů a technologií
  • Vykrývání výkonových odběrových špiček – snížení rezervovaného příkonu
  • Zajišťování dodávek elektrické energie pro ucelené i decentralizované aglomerační celky v odlehlých oblastech.
  • Regulace stability a zlepšení kvality sítě – zajištění napěťové stability a kompenzaci vlivu dlouhých vedení rozvodné sítě na velké vzdálenosti, nebo v distribučních sítích kde převládá topologie s dlouhými přípojkovými odbočkami od hlavního liniového vedení

Dostupnost

ikona-seda-calendar

Vysokokapacitní energetické bloky s kapacitami od 1MW jsou budoucností energetických přenosových a distribučních soustav a představují investice v řádu desítek mil.Kč. K jednotlivým zakázkám bude přistupováno maximálně individuálně.

Po zanechání kontaktu se na Vás obrátíme s individuálním prodisktováním Vašich záměrů.