Naši partneři

Cílem sdružování partnerů je hledat synergie se subjekty, kteří vidí budoucnost v ukládání elektřiny a decentralizované energetice. Partnerství EnergyCloudu má formálně podobu Smlouvy o spolupráci nebo jiného obchodního vztahu, podle typu partnera.

partneri

Rádi s Vámi prodiskutujeme možnost stát se také partnery EnergyCloudu

Finanční instituce

Připravený program financování máme mj. s těmito finančními domy

icon_10

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Banka Unicredit Czech patří k předním financujícím institucím v oblasti obnovitelných zdrojů a nové energetice. Pro projekt EnergyCloud jsou připravené speciální podmínky financování snadno dostupné všem potenciálním zákazníkům.

icon_10

..

….

Instalační a distribuční firmy

Partnerství pro distribuci domácích baterií EnergyCloud v ČR stojí na základních bodech

    • Nevýhradní vztah – nechceme spolupráci omezovat jinak než úspěchem
    • Odstupňovaný motivační systém rabatu
    • Profesionalita partnerů, proškolení a certfikace k autorizované distribuci
icon_10

….

icon_10

….

….

Asociace a neutrality

Jsme členy některých významných spolků s cílem podpory energetické soběstačnosti, obnovitelných zdrojů a ukládání elektřiny.

icon_10

ALIES

Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s.  je nezávislé sdružení, které slouží jako komunikační platforma pro zástupce sektoru obnovitelných zdrojů.

icon_10

Solární asociace

Solární asociace je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení podnikatelů v sektoru solární energetiky.

Chci se stát Vaším partnerem.