Energy Cloud

Měření vzorového objektu

Měření probíhalo od 10.12.2015 do 26.1.2016


Graf bateriového hospodářství


Bez baterií


S bateriemi


Vaše spotřeba za vybraný časový úsek

Vaše spotřeba za vybraný časový úsek

Položka Spotřeba [KWh]
Fáze 1 1555.02
Fáze 2 1188.61
Fáze 3 1538.44
Celková spotřeba 4282.07
Položka Spotřeba [KWh]
Fáze 1 720.5
Fáze 2 1009.8
Fáze 3 1425.18
Celková spotřeba 3155.48

Vaše celkové náklady za vybrané období

D. = Distribuce, O. = Obchod

Položka Náklady [Kč]
Poplatek za rezervovaný příkon 630.0
Poplatek za distribuci ve vysokém tarifu 1106.58
Poplatek za systémové služby 426.97
Poplatek za obnovitelné zdroje 2119.64
Poplatek za služby OTE (operátor trhu) 13.16
Měsíční platba za odběrné místo 120.0
Poplatek za elektřinu ve vysokém tarifu 5622.41
Daň z elektřiny 121.18
DPH 2133.59
Celkové náklady 12293.53
Položka Náklady [Kč]
Poplatek za rezervovaný příkon 630.0
Poplatek za distribuci ve vysokém tarifu 815.45
Poplatek za systémové služby 314.64
Poplatek za obnovitelné zdroje 1561.98
Poplatek za služby OTE (operátor trhu) 13.16
Měsíční platba za odběrné místo 120.0
Poplatek za elektřinu ve vysokém tarifu 4143.19
Daň z elektřiny 89.3
DPH 1614.42
Celkové náklady 9302.14