O nás

Číst více

Podrobné informace o domácí bateriové stanici EnergyCloud

Základní informace

Střešní solární elektrárna s baterií EnergyCloud slouží k výrobě a ukládání elektrické energie. Získaná elektřina je potom v bateriích k dispozici pro pozdější využití. Zdrojem této energie je střešní solární elektrárna, která mění sluneční záření na elektrickou energii. Takto uloženou energii pak můžete využít kdykoliv ji budete potřebovat, i když zrovna slunce nesvítí.

Jsme zcela česká společnost se sídlem v Plzni a na trhu již působíme plných 21 let. Celou tuto dobu intenzivně pracujeme na vývoji a výrobě technologie, která je k provozu systému EnergyCloud potřebná. Nic není dováženo a vše je jen a jen české. Díky tomu, že nenakupujeme komponenty od různých výrobců v asijských zemích, nemusíme se pak zabývat problémy s jejich propojením. Právě proto si můžeme být jistí kvalitou našich výrobků a celého řešení EnergyCloud. Všechny elektronické části systému EnergyCloud, jako jsou střídače, bateriový systém a řízení, jsou 100% kompatibilní a společně se softwarovým vybavením a mobilní aplikací vytváří dokonalý funkční celek.

Ne. Domácí baterie EnergyCloud se dokáže nabíjet i bez připojených fotovoltaických panelů, kdy místo ze slunečního záření nabíjíte baterie ze sítě, například z nízkého tarifu, případně z jiných zdrojů. Další možností je využívat jako alternativní zdroj energie mikro větrnou či vodní elektrárnu. Instalace Domácí baterie s fotovoltaikou je ale nejčastějším spojením.

Ne. Instalace FVE a Domácí baterie nesouvisí nijak se změnou dodavatele elektrické energie.

Faktická testovaná životnost solární střešní elektrárny s baterií je 20 let. Po 20 letech lze očekávat úbytek kapacity baterií o 20 %. I po této době ale bude stále k dispozici plných 80 % původní kapacity baterií.

  • Na výkon panelů poskytujeme záruku 25 let a garantujeme, že po tuto dobu výkon neklesne pod 80 %.
  • Na fungování panelů poskytujeme záruku 12 let.
  • Na baterie poskytujeme záruku 5 let, nebo 10.000 cyklů, podle toho, co nastane dříve.
  • Na střídač poskytujeme záruku 5 let.
  • Na instalaci poskytujeme záruku 5 let.

Systém Comfort je třífázový s asymetrickou regulací a výkonově dokáže i s rezervou pokrýt potřeby běžného rodinného domu se standardním třífázovým rozvodem a řadou spotřebičů, jako tepelné čerpadlo, elektrokotel, bazénová technologie, případně přístrojové vybavení dílny.

Systém Economy je jednofázový a je vhodný do menších obytných jednotek, víkendových sídel nebo tam, kde jsou starší rozvody. Do domů s třífázovým rozvodem ale jednofázové řešení Economy nedoporučujeme. V takovém případě je vhodnější se zamyslet nad tím, jak energii vyrobenou výkonnější sestavou Comfort lépe využít.

Fotovoltaické elektrárny do 10 kWp jsou označovány jako mikrozdroj a nepotřebujete na ně žádné licence ani povolení stavebního úřadu či hasičů.

Výjimku tvoří instalace na stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo leží v zájmovém území, například v krajinné památkové zóně nebo v CHKO.

Ne, nepřijdete. Instalace Domácí baterie tzv. za elektroměrem nemá vliv na vaši výkupní cenu nebo Zelený bonus vyplývající ze stávajících smluv. Výměna střídače podléhá pouze oznamovací povinnosti vůči ERÚ a nesouvisí s nárokem na Zelený bonus.

Dotace

Ano. Program Nová zelená úsporám počítá s výrobou elektřiny ze střešních solárních elektráren a podporuje ukládání vyrobené elektřiny do baterií.

Ano, dotaci z programu Nová zelená úsporám pro vás vyřídíme. Dotace je nároková a tedy pokud jsou splněny požadované podmínky, máte na ni nárok. Garantem dotačního programu je stát.

Pokud jste v minulosti již čerpali jakoukoliv dotaci na FVE či dotaci k novostavbě, tak nám to prosím sdělte už v začátcích komunikace. Zde je třeba splnit další podmínky a lhůty a je možné, že na dotaci nedosáhnete.

Podmínky stanovené státem je třeba přesně dodržet a po posledním nutném úkonu, je dotace vyplacena. Tedy po instalaci. Vše pochopitelně vyřešíme za vás tzv. na klíč.

Podmínky jsou například:

Rodinný dům je zkolaudovaný, vy jste zapsán jako majitel v katastru.

Střešní solární elektrárna s baterií musí být uhrazena a musí být doložen doklad o úhradě výpisem z banky.

Střešní solární elektrárna s baterií musí být na místě nainstalována a k této instalaci je vydaná revizní zpráva.

Pokud splníte všechny podmínky, máte nárok na všechny dotace. Výše dotace je vypočtena na základě navrhovaného řešení a dosahuje na střešní fotovoltaickou elektrárnu s baterií až 225.000.- Kč.

Jednotlivé dotace se nijak vzájemně neruší.

Při pořizování FVE řešení máte nárok na další související dotace.

Při pořizování Wallboxu (AC nabíjecí stanice elektromobilu) máte nárok na dotaci 30.000.- Kč.

Pokud Wallbox pořídíte i fotovoltaickou elektrárnou a domácí baterií, můžete nárokovat dalších 10.000.- Kč jako kombinační bonus. To je dohromady 40.000.- Kč na jednu nabíječku.

Při pořizování tepelného čerpadla máte nárok na dotaci na TČ atd.

Technika

Ano, Domácí baterie EnergyCloud se dokáže nabíjet i v noci, nebo když je vysoká oblačnost a střešní solární elektrárna elektřinu nevyrábí. Místo ze slunečního záření se baterie nabíjí z elektrické rozvodné sítě v době, kdy je elektřina levnější, tzv. z nízkého tarifu.

Střešní solární elektrárna ECONOMY je sestavená z 8 solárních panelů. Každý panel má rozměr 2 x 1 m (2180 x 996 mm). Elektrárna zabere min 16 m2 plochy střechy.

Střešní solární elektrárna COMFORT je sestavená z 16 solárních panelů. Elektrárna tedy zabírá plochu min 32 m2. Domácí baterie se pak snadno umístí ke stěně do garáže, technické místnosti nebo do chodby. Hloubka skříně je 30 cm, šířka je 80 cm a výška dle vybrané varianty řešení je 120 cm či 180 cm.

Dům na instalaci FVE není obvykle nutné speciálně připravovat. Je třeba jen vyklidit místa, na kterých se s technikem předem domluvíte a která slouží pro bezpečný přístup našich montérů při instalaci, například prostor na umístění Domácí baterie, rozvody kabelových tras apod. Fotovoltaické panely se instalují na střechu a z nich vedou dva úzké kabely, které je třeba zapojit do Domácí baterie EnergyCloud . Dále je veden jeden kabel z Domácí baterie do rozvaděče. Jakým způsobem a kudy budou kabely vedeny záleží na konkrétní situaci v domě, možnostech a vašich preferencích.

Pokud jsou rozvody v pořádku, tak stačí místo na 10 modulů, tzn. 17,6 cm. Někteří zákazníci, ale nemají například přepěťovou ochranu objektu a v tom případě se musí dodat, a to znamená další 3 moduly navíc. Pokud si zákazník není jistý a nechává si předělávat pojistky před návštěvou našeho technika, je vhodné zajistit 20 cm DIN lištu.

Solární panely

Jedinou částí, kterou nevyvíjíme a nevyrábíme sami jsou fotovoltaické panely. Ty ale obchodně zajišťujeme přímo od renomovaných světových výrobců. Všechny solární panely máme dokonale otestované a pro naše zákazníky přebíráme od výrobce plnou garanci. Jsme tak pro naše zákazníky, z pohledu všech garancí, přímým výrobcem.

Na ploché střeše se panely upevňují na zatíženou kovovou konstrukci. Na střechy sedlové či valbové se panely umisťují pomocí speciálních háků, které se přichytí pod tašky a tašky jsou poté vráceny zpět na svoje místo.

Střecha musí být pochozí, tzn. musí umožňovat pohyb osob s břemenem do 40 kg bez následku poškození. Rizikové jsou především vláknocementové krytiny (Cembrit, Betternit, břidlice apod.), které nejsou celoplošně podloženy.

Jednoznačně ANO. Tepelné čerpadlo je obvykle třífázový spotřebič s vyšším příkonem. Pokud bude napájení elektrickým proudem zajištěno ze střešní fotovoltaické elektrárny a Domácí baterie, jedná se o vysoce efektivní kombinaci s velkou úsporou.

Instalace a montáž

Ne. Ačkoli je zapojení velmi snadné a rychlé, jedná o technickou odbornou montáž a instalace proto provádí partneři EnergyCloud, tj. proškolená firma ve vašem regionu, která Domácí baterie a FVE uvede do provozu, vše odzkouší a vydá výstupní revizní zprávu.

Obecně platí, že čím vyšší kapacita baterie, tím vyšší míra vaší energetické nezávislosti. Zda bude pro vás vhodnější řešení Economy, Comfort, nebo Individual vám rádi navrhneme. Součástí odsouhlasení projektu je i energetická analýza, která vám přehledně ukáže spotřebu za celý rok a porovná s výrobou ze střešní fotovoltaické elektrárny a ukáže i využití Domácí baterie a celkové ekonomické a energetické úspory.

Platby a finance

Fakturu je možné uhradit z vlastních prostředků. Současně je ale možné využít výhodných nabídek na dlouhodobý úvěr se splatností až 10 let a nízkou úrokovou sazbou. Takové financování je tak mnohdy výhodnější, než využití úspor. Nejčastější variantou je ale kombinace obou variant.

Ke stažení

Produkty

Wallbox (445.71 kB)
445.71 kB
Stáhnout
Streetbox (460.50 kB)
460.50 kB
Stáhnout
DC nabíječka (353.17 kB)
353.17 kB
Stáhnout

Energetické systémy

Energetická nezávislost, čistota a ekologie (5.32 MB)
5.32 MB
Stáhnout

Strategie skupiny EnergyCloud

Příležitost na trhu (2.20 MB)
2.20 MB
Stáhnout

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (114.12 kB)
114.12 kB
Poučení spotřebitele (59.97 kB)
59.97 kB
Zásady ochrany osobních údajů (62.48 kB)
62.48 kB
Vzorové odstoupení od smlouvy (73.51 kB)
73.51 kB