( + )FAQ

Základní informace

Domácí baterie EnergyCloud slouží k ukládání elektrické energie, aby pak byla k dispozici pro pozdější využití. Zdrojem této energie může být příkladně střešní solární elektrárna, která mění sluneční záření na elektrickou energii. Takto uloženou energii pak můžete využít kdykoliv ji budete potřebovat, i když zrovna slunce svítit nebude.

Výrobou vlastní elektřiny a jejím uložením výrazně snížíte závislost na dodavateli elektřiny. Hovoří se v tomto smyslu o tzv. energetické nezávislosti (částečné nebo úplné).

Vážným důvodem pro ukládání elektřiny z vlastní střešní fotovoltaiky je úspora nákladů. Vlastní elektřinu máte nejen zdarma vyrobenou, ale neplatíte z ní distribuční ani jiné zákonné poplatky na podporu OZE jiných vlastníků a další poplatky. Současně je to ekologický způsob získání energie. Vlastní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a její ukládání a její správné využití v domácím energetickém hospodářství je šetrné pro životní prostředí.

Ano. Do jednotek v bytových domech je nejvhodnější základní model (jednofázové řešení EnergyCloud HOME 7 s kapacitou baterií 7,6 kWh). Instalace má smysl i v případě, že k systému nemáte připojené fotovoltaické panely a kdy místo ze slunečního záření nabíjíte baterie v době, kdy je elektřina levnější (tzv. nízký cenový tarif).

Platby, Ceny, Finance

Ano. Program Nová Zelená Úsporám počítá s výrobou elektřiny ze střešních solárních elektráren a podporuje ukládání vyrobené elektřiny do baterií.

Ne, nepřijdete. Instalace Domácí Baterie tzv. za elektroměrem nemá vliv na vaši výkupní cenu nebo zelený bonus vyplývající ze stávajících smluv. Výměna střídače podléhá pouze oznamovací povinnosti vůči ERÚ a nesouvisí s nárokem na zelený bonus.

Technika

Ne. Domácí Baterie EnergyCloud se dokáže nabíjet i bez připojených fotovoltaických panelů, kdy místo ze slunečního záření nabíjíte baterie ze sítě (např. nízkého tarifu), případně z jiných zdrojů. Další možností je využívat jako alternativní zdroj energie mikro větrnou či vodní elektrárnu. Instalace Domácí Baterie s fotovoltaikou je ale nejčastějším spojením.

Ne. Instalace Domácí Baterie nesouvisí nijak se změnou dodavatele elektrické energie.

Takových rozdílů je celá řada. Koncepce EnergyCloud je tzv. “all-in-one” (vše v jednom). To znamená, že se nemusíte zabývat tím, zda jsou instalované součásti systému kompatibilní, nemusíte instalovat externí střídač nebo jakékoliv jiné dodávky a komponenty.

Domácí baterie EnergyCloud jsou vybaveny typem bateriových článků na bázi LiFEPO4, vyznačující se oproti jiným technologiím výrazně vyšší bezpečností i delší životností. Další rozdíly jsou v účinnosti nebo dostatečném výkonu a přetížení.

Instalace a montáž

Ne. I přes snadnost zapojení se jedná o technickou odbornou montáž a instalace proto provádí partneři EnergyCloud – tj. proškolená firma ve vašem regionu, která Domácí baterie uvede do provozu, vše odzkouší a vydá výstupní revizní zprávu.

Záruka je dvojí – buď min. 10000 cyklů nebo 5 let – podle toho co nastane dříve. Faktická životnost LiFEPO4 článků testovaná v laboratorních podmínkách je 20 let – testy stále probíhají.

Obecně platí, že čím vyšší kapacita baterie, tím vyšší míra Vaší energetické nezávislosti. S výběrem kapacity a celkovým řešením Vám rád pomůže vybraný regionální partner EnergyCloud. V praxi bude posouzen zejména výkon fotovoltaiky a Vaše očekávaná spotřeba a podle toho navrženo optimální řešení ve více variantách.

Záleží na velikosti kapacity, kterou si vyberete. Například Domácí baterie EnergyCloud Home 7 má rozměry 0,8m (šířka) x 1,3m (výška) x 0,3m (hloubka) + manipulační prostor z boku.

( + ) Kontrolujte energii odkudkoliv

Vaše domácí energetické hospodářství můžete mít on-line na mobilním telefonu, nebo v detailních rozborech na Vašem počítači. Řídící systém v Domácí baterii hlídá celý proces automaticky sám podle určených pravidel. Ty snadno nastaví technik přímo u Vás na míru a přizpůsobí vše podle požadavku na výkon, podle harmonogramu spotřeby a podle aktuálních cen elektřiny.

Stáhněte si naši aplikaci